Fortrolighedspolitik

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af UZIN UTZ Denmark ApS. Brugen af internetsiderne på Uzin Utz SE er mulig uden angivelse af personlige data; men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er lovmæssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse regler gældende for UZIN UTZ Denmark ApS. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, som de er berettiget til.

Som registeransvarlig har UZIN UTZ Denmark ApS implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Internetbaserede datatransmissioner kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan muligvis ikke garanteres. Af denne grund kan enhver registreret frit overføre personoplysninger til os via alternative midler, f.eks. telefonisk.


1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra UZIN UTZ Denmark ApS er baseret på de termer, som den europæiske lovgiver bruger til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for den brede offentlighed såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende udtryk:

a) Personlige data

Personoplysninger betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver operation eller et sæt af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, konsultation, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

e) Profilering

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i brugen af personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Controller eller dataansvarlig, der er ansvarlig for behandlingen

Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af personoplysninger; hvis formålene og midlerne til en sådan behandling er bestemt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udnævnelse være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen.

h) Processor

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, som kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere. disse offentlige myndigheders behandling af disse data skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålene med behandlingen.

j) Tredjepart

Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, dataansvarlige, databehandleren og personer, som under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er bemyndiget til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, hvorved han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling tilkendegiver sin accept af behandlingen af personoplysninger vedrørende ham eller hende.


2. Den registeransvarliges navn og adresse

Den registeransvarlige i forbindelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU-medlemsstater og andre bestemmelser relateret til databeskyttelse, er:

UZIN UTZ Denmark ApS
Haderslevvej 36. 1. sal
6000 Kolding, Denmark
Phone: +45 2584 8003

Email: dk@uzin-utz.com

Website: dk.uzin.com
dk.wolff-tools.com


3. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige er:

Maria Bäckestig
UZIN UTZ Denmark ApS
Haderslevvej 36. 1. sal
6000 Kolding, Denmark

Phone: +45 2584 8003

Email: dk(at)uzin-utz.com
Website: dk.uzin.com
dk.wolff-tools.com

Ethvert registreret individ kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med alle spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse.


4. Cookies

Internetsiderne på UZIN UTZ Denmark ApS bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at adskille den individuelle browser for det pågældende emne fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brugen af cookies kan UZIN UTZ Denmark ApS give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationer og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies giver os, som tidligere nævnt, mulighed for at genkende vores hjemmesidebrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Den hjemmesidebruger, der anvender cookies, f.eks. behøver ikke indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden tilgås, fordi dette overtages af hjemmesiden, og cookien gemmes dermed på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af en indkøbskurv i en onlinebutik. Netbutikken husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser, og kan dermed permanent nægte indstilling af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores hjemmeside, der er helt brugbare.

5. GOOGLE ANALYTICS

Hvis du har givet dit samtykke, bruger denne hjemmeside Google Analytics 4, en webanalysetjeneste leveret af Google LLC. Den ansvarlige part for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Behandlingsomfang
Google Analytics bruger cookies, der muliggør en analyse af din brug af vores hjemmesider. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies om din brug af denne hjemmeside, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der.

Google Analytics 4 har IP-adresseanonymisering aktiveret som standard. På grund af IP-anonymisering vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre stater, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. Ifølge Google vil den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, ikke blive flettet sammen med andre Google-data.

Under dit websitebesøg registreres din brugeradfærd i form af "begivenheder". Begivenheder kan være:

 • Sidevisninger
 • Første besøg på hjemmesiden
 • Start af session
 • Din "kliksti", interaktion med hjemmesiden
 • Scrolls (når en bruger ruller til bunden af siden (90%))
 • klik på eksterne links
 • interne søgeforespørgsler
 • interaktion med videoer
 • fil downloads
 • set/klikkede annoncer
 • sprogindstillinger

Også optaget:

 • Din omtrentlige placering (område)
 • din IP-adresse (i forkortet form)
 • tekniske oplysninger om din browser og de slutenheder, du bruger (f.eks. sprogindstilling, skærmopløsning)
 • din internetudbyder
 • henvisnings-URL'en (via hvilket websted/annoncemedie du kom til denne hjemmeside)

Formål med forarbejdning
På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din pseudonyme brug af webstedet og til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet. Rapporterne fra Google Analytics tjener til at analysere ydeevnen af vores websted [VALGFRI: og vores marketingkampagners succes].

Modtagere
Modtagere af dataene er/kan være:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som behandler i henhold til art. 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Det kan ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder kan få adgang til de data, der er lagret af Google.

Tredjelandsoverførsel
I det omfang data behandles uden for EU/EØS, og der ikke er noget databeskyttelsesniveau svarende til den europæiske standard, har vi indgået EU-standardkontraktklausuler med tjenesteudbyderen for at etablere et passende databeskyttelsesniveau. Google Irelands moderselskab, Google LLC, er baseret i Californien, USA. En overførsel af data til USA og amerikanske myndigheders adgang til data lagret af Google kan ikke udelukkes. USA betragtes i øjeblikket som et tredjeland ud fra et databeskyttelsesperspektiv. Du har ikke samme rettigheder dér som inden for EU/EØS. Du er muligvis ikke berettiget til retsmidler mod adgang fra myndigheder.

Varighed af opbevaring
De data, der sendes af os og linkes til cookies, slettes automatisk efter 2 [ELLER: 14] måneder. Sletningen af data, hvis opbevaringsperiode er nået, sker automatisk en gang om måneden.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke i henhold til art.6 para.1 p.1 lit. en GDPR [HVIS GÆLDENDE:  Art.49a GDPR].

Tilbagekaldelse
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket.

Du kan også forhindre lagring af cookies fra starten ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Men hvis du konfigurerer din browser til at afvise alle cookies, kan dette resultere i en begrænsning af funktionaliteten på denne og andre hjemmesider. Derudover kan du forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) til Google og behandlingen af disse data af Google af en. ikke giver dit samtykke til indstillingen af cookien eller b. download og installation af browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics HER.

For mere information om Google Analytics' brugsvilkår og Googles privatlivspolitik, besøg venligst https://policies.google.com/?hl= da 


6. DOCUSIGN

Vi bruger transaktionsstyringsplatformen DocuSign. Tjenesteudbyderen er det amerikanske firma DocuSign, inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105. USA.

Når du indsender dokumenter til DocuSign, indsamler og behandler vi persondata fra dig. For at sikre og dokumentere en lovlig underskrift samt en gyldig kontraktindgåelse behandles som udgangspunkt følgende data - afhængigt af den respektive underskriftsformular:

 • Navn, brugernavn, e-mailadresse, telefonnummer samt postadresse på de fungerende personer.
 • Dokumentation af aktiviteter og statusændringer inkl. dato og klokkeslæt (f.eks. afsendelse, underskrift, afvisning, videresendelse, annullering)
 • Typen af signatur og autentificeringsmetode, der anvendes
 • Metadata om transaktionen, dokumenthistorikken og emnet
 • Systemoplysninger, såsom IP-adresser samt andre online-id'er og lokationsdata, hvis det er relevant.

Når du leverer DocuSign-tjenesten, kan personoplysninger behandles af databehandlere baseret i USA (f.eks. i forbindelse med supporttjenester eller overførsel af transaktionsdata).

Vi vil gerne påpege, at USA ikke er et sikkert tredjeland i EU's databeskyttelseslovgivnings forstand. Amerikanske virksomheder kan være forpligtet til at udlevere persondata til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som den registrerede kan tage retslige skridt mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, vurdere og permanent opbevare dine data, der er placeret på serverne, til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

DocuSign sikrer de passende garantier for overførslen, der kræves i henhold til art. 46 (1) DSGVO ved hjælp af officielt godkendte bindende interne databeskyttelsesforskrifter (såkaldte Binding Corporate Rules - BCR) i overensstemmelse med art. 46 II b) sammenholdt med art. 47 DSGVO. De aktuelt gyldige bindende virksomhedsregler for DocuSign kan findes på: https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos DocuSign kan findes på: https://www.docusign.com/privacy

Dine data vil blive slettet fra vores systemer, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.

Brugen af DocuSign tjener den legitime interesse i formelt at forenkle og fremskynde processen med lovlig underskrift af dokumenter ved at bruge en elektronisk signatur. Retsgrundlaget for den indledende behandling af personoplysninger er derfor art. 6 stk. 1 lit. f) DSGVO.

Hvis du som aftalepart selv underskriver elektronisk via DocuSign, giver du samtykke til den elektroniske signatur via DocuSign. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a) DSGVO. Brugen af DocuSign er ikke obligatorisk, og en konventionel signatur er stadig mulig.

Dokumentet underskrevet via DocuSign er regelmæssigt grundlaget for levering af varer eller levering af enhver anden service eller modydelse; den yderligere nødvendige behandling er så baseret på art. 6 stk. 1 lit. b) DSGVO.


7. Indsamling af generelle data og informationer

Hjemmesiden for UZIN UTZ Denmark ApS samler en række generelle data og oplysninger, når et registreret eller et automatiseret system ringer til hjemmesiden. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. Indsamlet kan være (1) de anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisninger), (4) underordnet -websteder, (5) dato og klokkeslæt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgangssystemet, og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, drager UZIN UTZ Denmark ApS ikke nogen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside såvel som dets annoncering, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og hjemmesideteknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til strafferetlig forfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer UZIN UTZ Denmark ApS anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og for at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personlige data leveret af en registreret.


8. Tilmelding til vores nyhedsbreve

På hjemmesiden for UZIN UTZ Denmark ApS får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Indtastningsmasken, der anvendes til dette formål, bestemmer, hvilke persondata der transmitteres, samt hvornår nyhedsbrevet bestilles hos den dataansvarlige.

UZIN UTZ Denmark ApS informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse, og (2) den registrerede tilmelder sig nyhedsbrevsforsendelsen. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mailadresse, der er registreret af en registreret for første gang til nyhedsbrevsforsendelse, af juridiske årsager, i den dobbelte opt-in-procedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at bevise, om ejeren af e-mailadressen som registreret er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) og brugt af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af en registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt, og det tjener derfor formålet med den dataansvarliges juridiske beskyttelse.

De personlige data, der indsamles som led i en tilmelding til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Herudover kan tilmeldte af nyhedsbrevet informeres pr. e-mail, så længe dette er nødvendigt af hensyn til driften af nyhedsbrevstjenesten eller en pågældende tilmelding, da dette vil kunne være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske forhold. Der vil ikke være nogen overførsel af personlige data indsamlet af nyhedsbrevstjenesten til tredjeparter. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til forsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Til brug for tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt til enhver tid at afmelde nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges hjemmeside, eller at kommunikere dette til den dataansvarlige på en anden måde.


9. Nyhedsbrev-sporing

Nyhedsbrevet fra UZIN UTZ Denmark ApS indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og analyse. Dette muliggør en statistisk analyse af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan UZIN UTZ Denmark ApS, om og hvornår en e-mail blev åbnet af et registreret emne, og hvilke links i e-mailen, der blev kaldt op af de registrerede.

Sådanne personoplysninger, der er indsamlet i de sporingspixel, der er indeholdt i nyhedsbrevene, opbevares og analyseres af den dataansvarlige for at optimere forsendelsen af nyhedsbrevet, samt for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart. Registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den respektive separate samtykkeerklæring udstedt ved hjælp af dobbelt-opt-in-proceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. UZIN UTZ Denmark ApS betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.


10. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Hjemmesiden for UZIN UTZ Denmark ApS indeholder information, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed, samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede sender automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den dataansvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personlige data til tredjeparter.


11. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den dataansvarlige skal kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller regler, som den dataansvarlige er underlagt. til.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkrav.


12. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hvert registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at få bekræftet fra den registeransvarlige, om personoplysninger vedrørende vedkommende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

b) Adgangsret

Hvert registreret skal have ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få gratis information fra den dataansvarlige om hans eller hendes personlige data, der til enhver tid er lagret, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

Endvidere skal den registrerede have ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

 • formålene med behandlingen;
 • de pågældende kategorier af personoplysninger;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • hvor det er muligt, den påtænkte periode, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at bestemme denne periode
 • eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;
 • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde;
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de forventede konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

c) Ret til berigtigelse

Hvert registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til uden unødig forsinkelse at få berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

Hvert registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få slettet personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

Hvis en af de førnævnte årsager gør sig gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personlige data gemt af UZIN UTZ Denmark ApS, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos UZIN UTZ Denmark ApS skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet i henhold til artikel 17, stk. 1, til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre registeransvarlige, der behandler de personoplysninger, som den registrerede har anmodet om at få slettet af sådanne registeransvarlige af eventuelle links til eller kopiering eller replikering af disse personoplysninger, såfremt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder i UZIN UTZ Denmark ApS vil arrangere de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR, eller litra a) i artikel 9, stk. til forarbejdningen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU- eller medlemsstatsret, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

e) Ret til begrænsning af behandlingen

Hvert registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver, til at få fra den registeransvarlige begrænsning af behandlingen, hvor et af følgende gælder:

Hvis en af de førnævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af Uzin Utz SE, kan vedkommende til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen i UZIN UTZ Denmark ApS vil sørge for begrænsningen af behandlingen.

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de er påkrævet af den registrerede for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen af, om den registeransvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes.

f) Ret til dataportabilitet

Hvert registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver, til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som er givet til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet udleveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til litra a) i artikel 6, stk. GDPR eller GDPRs artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen udføres automatisk, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller under udøvelsen af offentlig myndighed, der tilkommer den dataansvarlige.

Endvidere skal den registrerede, når han eller hun udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, have ret til at få personoplysninger overført direkte fra én dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gør det. påvirke andres rettigheder og friheder negativt.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder i UZIN UTZ Denmark ApS.

g) Ret til at gøre indsigelse

Hvert registreret har ret, som den europæiske lovgiver har givet til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, som er baseret på litra e) eller (f). ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

UZIN UTZ Denmark ApS behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Hvis UZIN UTZ Denmark ApS behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede modsætter UZIN UTZ Denmark ApS behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil UZIN UTZ Denmark ApS ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til, af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende af Uzin Utz SE til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i UZIN UTZ Denmark ApS. Derudover er den registrerede frit stillet i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, og uanset direktiv 2002/58/EF, til at bruge sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hvert registreret skal have den ret, som den europæiske lovgiver har givet til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende væsentligt, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) ikke er godkendt af EU- eller medlemsstatslovgivningen, som den dataansvarlige er underlagt, og som også gælder nedsætte passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frigives oms og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Uzin Utz SE implementere passende foranstaltninger at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i UZIN UTZ Denmark ApS.

i) Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage

Hvert registreret har til enhver tid den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger tilbage.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække samtykket tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i UZIN UTZ Denmark ApS.


13. Databeskyttelse for ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den dataansvarlige skal indsamle og behandle personoplysninger om ansøgere med henblik på behandlingen af ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender tilsvarende ansøgningsdokumenter via e-mail eller ved hjælp af en webformular på hjemmesiden til den dataansvarlige. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de afgivne data blive opbevaret med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovkrav. Hvis der ikke indgås en ansættelseskontrakt med ansøgeren af den registeransvarlige, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afslagsbeslutningen, forudsat at ingen andre legitime interesser hos den registeransvarlige taler imod sletningen.


14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetsamfundet at levere personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Facebook giver sociale netværksbrugere mulighed for at inkludere oprettelse af private profiler, uploade billeder og netværk gennem venneanmodninger.

Driftsselskabet for Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er den registeransvarlige Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af de individuelle sider på dette internetwebsted, som drives af den registeransvarlige, og hvori en Facebook-komponent (Facebook plug-ins) er integreret, bliver webbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook gennem Facebook-komponenten. Du kan få adgang til en oversigt over alle Facebook-plugins under developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på Facebook, registrerer Facebook ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele varigheden af deres ophold på vores internetside – hvilken specifikke underside af vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem Facebook-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af Facebook-knapperne integreret i vores hjemmeside, f.eks. knappen "Synes godt om", eller hvis den registrerede indsender en kommentar, så matcher Facebook disse oplysninger med den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer de personlige data.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores hjemmeside af den registrerede, når den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook under opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin Facebook-konto, før et opkald til vores hjemmeside foretages.

Retningslinjen for databeskyttelse udgivet af Facebook, som er tilgængelig på facebook.com/about/privacy/, giver oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Derudover er det forklaret der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er forskellige konfigurationsmuligheder gjort tilgængelige for at tillade eliminering af datatransmission til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en dataoverførsel til Facebook.


15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenter af tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste, der kan kvalificeres som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele fotos og videoer, samt formidle sådanne data i andre sociale netværk.

Driftsselskabet for de tjenester, der tilbydes af Instagram, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvor en Instagram-komponent (Insta-knap) er integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk spurgt til download af en visning af den tilsvarende Instagram-komponent på Instagram. I løbet af denne tekniske procedure bliver Instagram opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på Instagram, registrerer Instagram ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele varigheden af deres ophold på vores internetside – hvilken specifikke underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem Instagram-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive Instagram-konto. Hvis den registrerede klikker på en af Instagram-knapperne integreret på vores hjemmeside, så matcher Instagram disse oplysninger med den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og gemmer de personlige data.

Instagram modtager via Instagram-komponenten information om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på Instagram på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Instagram-knappen eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til Instagram ikke er ønskelig for den registrerede, så kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin Instagram-konto, inden der foretages et opkald til vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser på Instagram kan hentes under https://privacycenter.instagram.com/


16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af XING

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af XING. XING er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugere at oprette forbindelse til eksisterende forretningskontakter og skabe nye forretningskontakter. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil af sig selv hos XING. Virksomheder kan f.eks. oprette virksomhedsprofiler eller publicere job på XING.

Driftsselskabet for XING er XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland.

Ved hvert opkald til en af de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvor en XING-komponent (XING plug-in) er integreret, er internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende XING-komponent i XING. Yderligere oplysninger om XING-plugin'et kan fås under dev.xing.com/plugins. I løbet af denne tekniske procedure får XING viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind samtidigt på XING, registrerer XING ved hvert opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og i hele varigheden af deres ophold på vores internetside – hvilken specifikke underside på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles gennem XING-komponenten og er knyttet til den registreredes respektive XING-konto. Hvis den registrerede klikker på XING-knappen integreret på vores internetside, f.eks. "Del"-knappen, så tildeler XING disse oplysninger til den registreredes personlige XING-brugerkonto og gemmer de personlige data.

XING modtager via XING-komponenten information om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, forudsat at den registrerede er logget ind på XING på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker, uanset om personen klikker på XING-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af information til XING ikke er ønskelig for den registrerede, så kan vedkommende forhindre dette ved at logge af sin XING-konto, før et opkald til vores hjemmeside foretages.

Databeskyttelsesbestemmelserne udgivet af XING, som er tilgængelige under www.xing.com/privacy, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data af XING. Derudover har XING offentliggjort meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger for XING-deleknappen under

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter af YouTube. YouTube er en internetvideoportal, der gør det muligt for videoudgivere at indstille videoklip og andre brugere gratis, som også giver gratis visning, gennemgang og kommentarer til dem. YouTube giver dig mulighed for at udgive alle slags videoer, så du kan få adgang til både hele film og tv-udsendelser, samt musikvideoer, trailere og videoer lavet af brugere via internetportalen.

Driftsselskabet for YouTube er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Ved hvert opkald til en af de individuelle sider på denne internetside, som drives af den registeransvarlige, og hvorpå der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk spurgt for at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere oplysninger om YouTube kan fås under www.youtube.com/yt/about/en/. I løbet af denne tekniske procedure får YouTube og Google viden om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hvert opkald til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores internetside, der blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den registreredes respektive YouTube-konto.

YouTube og Google vil modtage information via YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside er logget ind på YouTube; dette sker, uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, hvis den registrerede logger af sin egen YouTube-konto, før der foretages et opkald til vores hjemmeside.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, som er tilgængelige på https://policies.google.com/privacy?hl=da-DK, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data af YouTube og Google.


18. Retsgrundlag for behandlingen

Kunst. 6, stk. 1 lit. en GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandlingsoperationer, som vi indhenter samtykke til til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet, når behandlinger er nødvendige for levering af varer eller for at levere en anden tjenesteydelse, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra. b GDPR. Det samme gælder sådanne behandlinger, som er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en retlig forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, såsom til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6, stk. 1 lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6, stk. 1 lit. d GDPR. Endelig kunne behandlinger baseres på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR. Dette retsgrundlag bruges til behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af vores virksomhed eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af interesserne eller den registreredes grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlinger er særligt tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er klient hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 GDPR).


19. De legitime interesser, der forfølges af den registeransvarlige eller af en tredjepart

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. f GDPR er vores legitime interesse at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærers velbefindende.


20. Periode, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret

Kriterierne, der bruges til at bestemme perioden for opbevaring af personoplysninger, er den respektive lovpligtige opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelse af kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.


21. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktmæssigt krav; krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at leveringen af personoplysninger delvist er lovpligtig (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende udlevering af personoplysningerne ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Inden personoplysninger afgives af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen afklarer over for den registrerede, om udleveringen af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at udlevere personoplysningerne og konsekvenserne af manglende udlevering af personoplysningerne. 


22. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne privatlivspolitik er blevet genereret af generatoren af privatlivspolitikken for DGD - Din eksterne DPO der blev udviklet i samarbejde med tyske advokater fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

Lægningssystemer til afretningslag, gulvebelægning og trægulve

Maskiner og specialværktøj til forberedelse af undergulv og lægning af gulvbelægninger

Komplet produktsortiment til lægning, renovering og vedligeholdelse af trægulve

Epoxygulve med passion for design

Læggesystemer til klinker og natursten

Kvalitetsværktøjer til maling, spartling og gipsplader