BÆREDYGTIGHED - handel i harmoni med økonomiske, miljø- og sociale aspekter.

For UZIN betyder bæredygtighed, at vi kan tilbyde vores kunder en merværdi med innovative og miljøvenlige produkter. Med det mål for øje kombinerer vi langsigtet omtanke og ansvarlighed over for mennesker og miljø med vores ekspertise og passion for vores produkter.

Vi følger vores produkter tæt gennem hele livscyklussen – fra udvinding og produktion af råvarer til egen produktion, produktets anvendelse og affaldshåndtering. Bæredygtig produktion af emballagen spiller også en vigtig rolle i denne sammenhæng. Vores produkter står for lave emissioner og dermed et sundt indeklima. Vi er fast besluttet på at minimere vores påvirkning af miljøet og vores brug af ressourcer langs hele værdikæden for vores produkter. Samvittighedsfuld brug af råvarer, løbende optimering af processer og brug af markedsledende teknologi sikrer, at vi bruger ressourcer effektivt, og de bidrager til at forbedre vores miljømæssige fodaftryk. Ud over at beskytte miljøet og spare ressourcer, er vi særligt forpligtet til at reducere skadelige drivhusgasser. Vores overordnede mål er at reducere klimaskadelige emissioner på tværs af hele koncernen med 25 % inden 2025.

Læs mere om UZIN UTZ Groups strategi og bæredygtighedspolitik her

 

UZIN DANMARK STØTTER WWF'S VIGTIGE MILJØ- OG NATURBEVARINGSARBEJDE

Vi gør vores bedste for, at omfavne miljøinitiativer i alle aspekter af vores virksomhed. Vi føler også generelt et stort ansvar for vores planets velfærd. WWF's hovedopgave er, at beskytte vores biologiske mangfoldighed og at arbejde for bæredygtig udnyttelse af vedvarende naturressourcer. Vi mener, at deres arbejde er vigtigt og at det gør en forskel. UZIN er derfor stolt sponsor for WWFs vigtige miljø- og naturplejearbejde i Danmark.

Med mere end seks millioner støtter er World Wide Fund for Nature (WWF) en af ​​verdens førende non-profit bevaringsorganisationer med projekter i mere end 100 lande. Læs mere om Verdensnaturfonden her.

 

Fordele ved valg af ECO2 CHOICE

+ MINDRE CO2 - Produkter mærket med ECO2 CHOICE er fremstillet med bæredygtige råvarer såsom regionale eller biomassebalancerede råvarer, som aktivt bidrager til at reducere CO2.

+ KVALITET UDEN KOMPROMIS - Alle ECO2 CHOICE-produkter har samme påføringsegenskaber og ensartet kvalitet som altid.

+ REDUCERET CO2 I KONSTRUKTION - Genom att byta till biomassabalansering av råmaterial för primern UZIN PE 360 PLUS och avjämningsmassan UZIN NC 160, används renodlade ECO2 CHOICE-produkter i hela system.

+ TAL, DATA, FAKTA - QR-koden på UZIN-emballagen giver dig direkte adgang til alle relevante oplysninger om global opvarmningspotentiale og dermed produktets CO2-aftryk.

BÆREDYGTIGE PRODUKTALTERNATIVER MED ET LAVERE CO2-FODSPOR

Siden 2021 anvender vi princippen om biomassebalance. Det betyder, at vi erstatter oliebaserede råvarer i fremstillingsprocessen med fornybare råvarer fra organisk affald. Derved kan vi bevare fossile ressourcer og markant reducere CO2-udledningen. 

For at gøre det lettere for dig at vælge CO2-optimerede produkter, dvs. produkter fremstillet med biomassebalancerede råvarer, er disse nu tydeligt markeret med ECO2 CHOICE-logoet.

 

ECO2 CHOICE - TIL KLIMABEVIDSTE GULVLÆGGERE

CERTIFICEREDE PRODUKTER FOR
EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
AF GULVINDUSTRIEN

Der er mere end 100 bygningscertificeringssystemer rundt om i verden. Fælles for dem er, at de har en række definerede klima, økonomiske og sociale krav, der også i sidste ende har til formål at fremme opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling af byggebranchen. De mest populære bygningscertificeringsmodeller er det britiske bygningscertificeringssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Meth) det amerikanske LEED-system ( Leadership in Energy and Environmental Design) og det tyske DGNB (German Sustainable Building Council). BREEM er i skrivende stund mest udbredt i Norden.

I nedenstående tabel finder du en kort oversigt over et udvalg af klassificeringssystemer og miljømærker, som vi arbejder efter. Vi tilstræber, at der er understøttende dokumenter om emissionsadfærd og miljømæssig produktinformation, såsom miljøvaredeklarationer og bæredygtighedsdatablade tilgængelige for hvert produkt på vores hjemmeside. Hvis du ikke kan finde et specifikt miljødokument, så kontakt os.

Det er producentens forpligtelse, at deres produkter har et CE-mærke, og det er først derefter, at produktet må sælges inden for EØS (europæisk økonomisk område). CE-mærket må kun anvendes på produkter, når producenten kan attestere, at produktet opfylder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i de gældende EU-direktiver og EU-forordninger. Læs mere

EMICODE er den førende standard i Centraleuropa for byggematerialer. Et produkt mærket med EMICODE EC1® afgiver meget lave emissioner, hvilket betyder, at det ikke afgiver flygtige stoffer eller uønskede lugte. UZIN er gået et skridt videre – mange af vores produkter er mærket med EMICODE EC 1 PLUS®. Læs mere

EPD Logo

UZIN UTZ er medlem af Industriverband Klebstoffe e.V., hvilket er medlemmer af FEICA, som er dem der har udviklet en europæisk model, EPD (Environmental Product Declarations ) for dispersionsbaserede opløsningsmiddelfrie produkter. Symbolet er leveret af Institut für Bygningen und Umwelt e.V. (Institut for Byggeri og Miljø). Læs mere

I en EPD klimaberegning kortlægges hele byggevarens livsforløb. Fra den tidlige udvinding af råmaterialer og forarbejdning, produktets levetid i bygningen frem til at den genanvendes eller ender som deponiaffald. I et EPD dokument findes også oplysninger om produktets CO2 tal. En "Gruppe-EPD" viser et gennemsnitlig CO2 værdi for den specifikke produktgruppe, for eksempel ”UZIN´s dispersionsprodukter”.  En ”Produktspecifik EPD” viser CO2 værdien gældende præcis for det produkt som den er udskrevet til, for eksempel UZIN KE 2000 S. Som en service til vores kunder, arbejder vi løbende på at få lavet produktspecifikke EPD for vores mest anvendte produkter.

Fra 1. januar 2023 er der to nye bestemmelser om nybyggeriets klimapåvirkninger i bygningsreglementet:

1) Nybyggeriets klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (livscyklusvurdering) som skal indsendes til kommunen i forbindelse med færdigmelding af byggeriet.

2) Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2ækv/m2/år

EPD: kan downloades fra vores hjemmeside, under hvert produkt eller under ”Service / Download-center”. Hvis du har brug for en "Gruppe-EPD" eller en "Produktspecifik EPD", som ikke er tilgængelig til download på vores hjemmeside, så kontakt os!

Det britiske bygningscertificeringssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  er et udbredt system til miljøcertificering i Europa. Kontakt os for information om, hvilke UZIN-produkter der kan indgår i BREEAM. Læs mere

LEED Logo

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et amerikansk certificeringssystem, der er blevet bredt accepteret og bruges internationalt til grønt byggeri. Det har til formål at reducere miljøbelastningen under opførelse og brug af bygninger. Kontakt os for information om, hvilke UZIN-produkter der har en LEED-certificering. Læs mere

Se her hvilke produkter der er registreret i databasen for byggevarer, som kan bruges/indgå i Svanemærket byggeri: Læs mere

 

M1 er et finsk emissionsmærke for byggevarer og et af de førende kvalitetsmærker i Norden. Emissionsklassificeringen af byggematerialer til indendørs brug er baseret på emissionstest udført i testkamre i 28 dage. Kontakt os for information om, hvilke UZIN-produkter der er M1-klassificeret. Læs mere

Lægningssystemer til afretningslag, gulvebelægning og trægulve

Maskiner og specialværktøj til forberedelse af undergulv og lægning af gulvbelægninger

Komplet produktsortiment til lægning, renovering og vedligeholdelse af trægulve

Epoxygulve med passion for design

Læggesystemer til klinker og natursten

Kvalitetsværktøjer til maling, spartling og gipsplader