BÆREDYGTIGHED - handel i harmoni med økonomiske, miljø- og sociale aspekter.

For UZIN betyder bæredygtighed, at vi kan tilbyde vores kunder en merværdi med innovative og miljøvenlige produkter. Med det mål for øje kombinerer vi langsigtet omtanke og ansvarlighed over for mennesker og miljø med vores ekspertise og passion for vores produkter.

Vi følger vores produkter tæt gennem hele livscyklussen – fra udvinding og produktion af råvarer til egen produktion, produktets anvendelse og affaldshåndtering. Bæredygtig produktion af emballagen spiller også en vigtig rolle i denne sammenhæng. Vores produkter står for lave emissioner og dermed et sundt indeklima. Vi er fast besluttet på at minimere vores påvirkning af miljøet og vores brug af ressourcer langs hele værdikæden for vores produkter. Samvittighedsfuld brug af råvarer, løbende optimering af processer og brug af markedsledende teknologi sikrer, at vi bruger ressourcer effektivt, og de bidrager til at forbedre vores miljømæssige fodaftryk. Ud over at beskytte miljøet og spare ressourcer, er vi særligt forpligtet til at reducere skadelige drivhusgasser. Vores overordnede mål er at reducere klimaskadelige emissioner på tværs af hele koncernen med 25 % inden 2025.

Læs mere om UZIN UTZ Groups strategi og bæredygtighedspolitik her

 

CERTIFICEREDE PRODUKTER FOR
EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
AF GULVINDUSTRIEN

Der er mere end 100 bygningscertificeringssystemer rundt om i verden. Fælles for dem er, at de har en række definerede klima, økonomiske og sociale krav, der også i sidste ende har til formål at fremme opfyldelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling af byggebranchen. De mest populære bygningscertificeringsmodeller er det britiske bygningscertificeringssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Meth) det amerikanske LEED-system ( Leadership in Energy and Environmental Design) og det tyske DGNB (German Sustainable Building Council). BREEM er i skrivende stund mest udbredt i Norden.

I nedenstående tabel finder du en kort oversigt over et udvalg af klassificeringssystemer og miljømærker, som vi arbejder efter. Vi tilstræber, at der er understøttende dokumenter om emissionsadfærd og miljømæssig produktinformation, såsom miljøvaredeklarationer og bæredygtighedsdatablade tilgængelige for hvert produkt på vores hjemmeside. Hvis du ikke kan finde et specifikt miljødokument, så kontakt os.

Det er producentens forpligtelse, at deres produkter har et CE-mærke, og det er først derefter, at produktet må sælges inden for EØS (europæisk økonomisk område). CE-mærket må kun anvendes på produkter, når producenten kan attestere, at produktet opfylder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i de gældende EU-direktiver og EU-forordninger. Læs mere

EMICODE er den førende standard i Centraleuropa for byggematerialer. Et produkt mærket med EMICODE EC1® afgiver meget lave emissioner, hvilket betyder, at det ikke afgiver flygtige stoffer eller uønskede lugte. UZIN er gået et skridt videre – mange af vores produkter er mærket med EMICODE EC 1 PLUS®. Læs mere

EPD Logo

UZIN UTZ er medlem af Industriverband Klebstoffe e.V., hvilket er medlemmer af FEICA, som er dem der har udviklet en europæisk model, EPD (Environmental Product Declarations ) for dispersionsbaserede opløsningsmiddelfrie produkter. EPD dokumenterne er verificeret af en uafhængig tredjepart og informerer om produktets miljøpåvirkning og brandmæssige egenskaber. Symbolet er leveret af Institut für Bygningen und Umwelt e.V. (Institut for Byggeri og Miljø). Læs mere

Det britiske bygningscertificeringssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  er et udbredt system til miljøcertificering i Europa. Kontakt os for information om, hvilke UZIN-produkter der kan indgår i BREEAM. Læs mere

LEED Logo

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et amerikansk certificeringssystem, der er blevet bredt accepteret og bruges internationalt til grønt byggeri. Det har til formål at reducere miljøbelastningen under opførelse og brug af bygninger. Kontakt os for information om, hvilke UZIN-produkter der har en LEED-certificering. Læs mere

Mange af vores uzin produkter er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri. Læs mere
(Produkter er i sig selv ikke svanemærket, men opfylder kravene for at indgå i Svanemærket byggeri.) 

 

M1 er et finsk emissionsmærke for byggevarer og et af de førende kvalitetsmærker i Norden. Emissionsklassificeringen af byggematerialer til indendørs brug er baseret på emissionstest udført i testkamre i 28 dage. Kontakt os for information om, hvilke UZIN-produkter der er M1-klassificeret. Læs mere

Lægningssystemer til afretningslag, gulvebelægning og trægulve

Maskiner og specialværktøj til forberedelse af undergulv og lægning af gulvbelægninger

Komplet produktsortiment til lægning, renovering og vedligeholdelse af trægulve

Epoxygulve med passion for design

Læggesystemer til klinker og natursten

Kvalitetsværktøjer til maling, spartling og gipsplader