Uzin Utz og ’The Art of Floor Systems’

Uzin Utz har defineret markedet i 111 år som en børsnoteret mellemstor byggekemivirksomhed, et bæredygtigt familiefirma, en globalt opererende totalleverandør af gulvsystemer og et innovationslokomotiv for branchen. For virksomhedens bestyrelse er 111 år en fantastisk anledning til at fejre mangfoldigheden inden for fremtidens gulvbelægning, som er Uzin Utz’ varemærkefamilie, med et nyt design. Med ’The Art of Floor Systems’ bringer virksomheden i Ulm sine seks varemærker – Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex og Pajarito – tættere sammen under det overordnede brand Uzin Utz med et nyt fælles design og et ensartet look. Tilsammen udgør varemærkerne hjørnestenen inden for professionelt, bæredygtigt håndværk og systemløsninger af høj kvalitet, der dækker alle aspekter af gulvbelægning.

I løbet af sine 111 år har Uzin Utz udviklet sig fra en regional limproducent til en international byggekemivirksomhed og pioner inden for branchen. Nu som før ledes virksomheden af den stiftende Utz-familie, og varemærkefamilien er også vokset løbende. Varemærkerne har udviklet sig i fællesskab og tilbyder i dag et unikt niveau af ekspertviden, som kombineres til en fælles kernekompetence inden for gulvbelægning.

Vi gør gulvbelægning til et kald: The Art of Floor Systems

”Som en familievirksomhed gennem fire generationer er vi et synonym for gulvbelægningsekspertise og vi ønsker at udvide denne ekspertise yderligere som en tæt sammenvævet koncern af varemærker”, forklarer Philipp Utz, bestyrelsesmedlem med ansvar for salg og marketing. ”Fordi vi i fællesskab har de bedste løsninger til samtlige vore kunders behov, også på internationalt niveau. Vi ønsker at tilbyde håndværkere, planlæggere og arkitekter professionelle løsninger inden for gulvbelægninger, som de kan bruge til at designe gulve og lokaler af højeste kvalitet.” Stifterens oldebørn, de to brødre Julian og Philipp Utz, leder i fællesskab virksomheden som bestyrelsesmedlemmer. De enkelte varemærkers knowhow er blevet forenet til en ny fælles kampagne: ’The Art of Floor Systems’ under det overordnede brand Uzin Utz. Varemærkets tilstedeværelse visualiseres ved hjælp af et nyt fælles design, som tydeligt demonstrerer varemærkefamiliens fælles identitet, samtidig med at samtlige varemærker gøres tydeligt genkendelige med moderniserede logoer og symboler. Hvert enkelt varemærkes form er unik, ligesom de seks varemærker er unikke. Og hvert enkelt varemærkes karakteristiske form og farve bruges på samtlige emballager og i alle medier. Tilsammen udgør formerne det nye kampagnelayout til ’The Art of Floor Systems’.

Gulvløsninger fra en enkelt kilde: varemærkerne i familien understøtter hinanden

”Vi følger princippet om understøttede varemærker”, siger Philipp Utz. ”De enkelte varemærker henter styrke fra det overordnede brand. På salgsstedet gør det nye design det nemmere for kunderne at genkende og identificere installationssystemerne, belægningerne og værktøjerne som en ’familie’. Dette opnås ved hjælp af varemærkefarver og -symboler kombineret med tydeligt fremhævede produktnavne plus en let læselig og minimalistisk skrifttype, som kun anvendes til væsentlig information. Teknisk information vises ved hjælp af internationalt anerkendte piktogrammer. På emballagerne er der endvidere QR-koder med landespecifik information.”

Stærkt ordmærke og tilhørende påstande

Til den nye virksomhedsidentitet er logoet for det overordnede brand UZIN UTZ designet, så det passer til virksomheden som hånd i handske. I den nederste halvdel bliver bogstaverne afbrudt af en streg, der sætter fokus på den nederste ’gulv’-linje. Det symboliserer virksomhedens kernekompetence – gulvbelægning. ”I en tid hvor mange varemærker mister orientering og sammenhæng, fremsætter vi en erklæring med vores logo”, indrømmer Julian Utz. Dette bliver også udtrykt gennem påstanden ’Your Floor. Our Passion.’, der visuelt fremhæver det overordnede brand på tværs af alle medier.

111 år med Uzin Utz: vi går fremtiden i møde med passion

Hos Uzin Utz handler ’Your Floor. Our Passion.’ ikke kun om passion for gulvbelægning. Denne påstand omfatter endvidere virksomhedsstrategien PASSION 2025, der er baseret på de fire søjler ”Planet”, ”Profit”, ”People” samt ”Products & Services”, som vores medarbejdere følger med passion, og som implementeres i vores projekter. ”Vi har arbejdet intenst på det nye virksomhedsdesign i 2021, også med fokus på ”Products & Services”, så det kan præsenteres for vores vigtigste interessenter, ’Medarbejdere & Samfund’ og vores kunder til ’Menneske’-året 2022”, siger Julian Utz som forklaring på ideen bag. ”’Menneske’ står for den fællesskabsfølelse, som den nye varemærkeidentitet formidler. Datterselskaberne blev integreret i virksomheden under et fælles navn tilbage i 2017. For os er etableringen af det overordnede brand et vigtigt skridt i retning af at styrke den fælles idé om en familie og tilbyde vores kunder overalt i verden de bedst mulige synergier og gulvløsninger fra en enkelt kilde”, tilføjer bestyrelsesmedlem Philipp Utz. I denne proces er varemærketilknytningen for produkter til pleje, rengøring og gulvvedligeholdelse også blevet opdateret. Tidligere var disse produkter placeret under RZ-varemærket, men flyttes nu over til mærkerne Uzin og Pallmann. ”Økonomisk og social bæredygtighed er i lige så høj grad en del af vores DNA som bæredygtige produkter, der tilbyder miljøvenligt og ressourcebesparende byggeri.”

Et specielt websted, videoer, plakater og en kampagne på de sociale medier ledsager introduktionen af kampagnen ’The Art of Floor Systems’ for et internationalt publikum. I november 2021 startede nedtællingen for samtlige medarbejdere på virksomhedens intranet med daglige rapporter om virksomhedens historie. 111 år med Uzin Utz er startskuddet til ’The Art of Floor Systems’ – hvor vi kombinerer traditioner med en ambitiøs fremtidsvision – en kombination der nu er i sin fjerde generation hos Uzin Utz. Yderligere oplysninger på www.the-art-of-floor-systems.com.

 

Kontakt

Maria Bäckestig
Nordic Marketing Manager
Maria.baeckestig@uzin-utz.com
Tel +46 733 77 02 03

 

UZIN UTZ. YOUR FLOOR. OUR PASSION.

UZIN UTZ fra Ulm beskæftiger mere end 1.300 personer og har en koncernomsætning på 383,6 millioner euro (2020). Det er en førende virksomhed inden for udvikling og fremstilling af produkter og maskiner til afretningslag, gulve, fliser og trægulvbelægninger. De byggevaresystemer, vi tilbyder, omfatter forberedelse af underlaget, installation af gulvbelægninger samt overfladebehandling og rengøring. Vores produkter udvikles og fremstilles internt af virksomheder i koncernen og markedsføres over hele verden under de internationalt succesfulde varemærker Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex og Pajarito. I 111 år som familievirksomhed har gulvverdenen været vores kald. Vi har bistået og fortsætter med at bistå branchen, arkitekter og bygherrer. Yderligere information på www.uzin-utz.com

Lægningssystemer til afretningslag, gulvebelægning og trægulve

Maskiner og specialværktøj til forberedelse af undergulv og lægning af gulvbelægninger

Komplet produktsortiment til lægning, renovering og vedligeholdelse af trægulve

Epoxygulve med passion for design

Læggesystemer til klinker og natursten

Kvalitetsværktøjer til maling, spartling og gipsplader