Konstruktion Nr. 6

Bitumenmodificeret cement, støbeasfalt eller asfaltlim

 

 

Undergulvet:

Bitumenmodificeret cement, støbeasfalt eller asfaltklæber. Hvis der er limrester, skal overfladen altid slibes eller primes med en epoxyharpiks- eller PUR-primer (f.eks. UZIN PE 414 Turbo) Systemopbygningerne kan ikke bruges på vejasfalt!

Primning:

Undergulvet primes så hele overfladen er jævnt mætte med ufortyndet UZIN PE 260. Vær opmærksom på tørretider!

Renoveringsfilt (kun ved NC 110 / NC 115): 

Renoveringsfilt UZIN RR 201 NEW rulles ud på den tørre primede overflade og klippes til med en saks. Banerne lægges løst ud på hele overfladen på det forberedte undergulv med 1 cm overlapning.

Spartelmasse

a) Selvnivellerende spartelmasse med en lagtykkelse på op til 10 mm:  UZIN kantisoleringsstrimler placeres ved alle afgrænsninger for at forhindre, at spartelmassen løber ned i forbindelsesfugerne. UZIN NC 110 blandes, hældes ud på undergulvet med renoveringsfilten og fordeles jævnt med glittebræt eller tandspartel. Spartelmassen afluftes derefter med UZIN pigrulle. Vær opmærksom på tørretider! Maksimal lagtykkelse 10 mm!

b) Selvnivellerende spartelmasse med en lagtykkelse på op til 15 mm:  UZIN kantisoleringsstrimler placeres ved alle afgrænsninger for at forhindre, at spartelmassen løber ned i forbindelsesfugerne. UZIN NC 115 blandes, hældes ud på undergulvet med renoveringsfilten og fordeles jævnt med glittebræt eller tandspartel. Spartelmassen afluftes derefter med UZIN pigrulle. Vær opmærksom på tørretider! Maksimal lagtykkelse 15 mm! .

c) Håndspartel: UZIN kantisoleringsstrimler placeres ved alle afgrænsninger for at forhindre, at spartelmassen løber ned i forbindelsesfugerne. UZIN NC 118 blandes og spartles på hele undergulvet med et glittebræt/spartel. Vær opmærksom på tørretider!

Lagene:

1. Bitumenmodificeret cement, støbeasfalt eller asfaltlim
2. UZIN PE 260
3. UZIN RR 201 NEW (kun ved NC 110 / NC 115)
4. UZIN NC 110 | NC 115 | NC 118

Produkter

UZIN RR 201 NEW Renoveringsfilt

Glasfiberarmeringsfilt til selvnivellerende spartelmasser

 • stærk og kraftig armerende
 • laver broer over revner og sprækker, forstærker spartelmassen
 • absorberer svingninger og ekspansion
 • nem at…

UZIN NC 118 Standfast gips spartelmasse

Standfast gipsbaseret spartelmasse

 • let at blande
 • justerbar konsistens
 • næsten spændingsfri
 • produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri

UZIN PE 260 Multiprimer

Dispersionsprimer til gamle undergulve ved renoveringer

 • højkoncentreret
 • filmdannende
 • perfekt vedhæftningslag på tætte undergulve
 • produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan…

UZIN NC 115 Fiberforstærket gipsspartelmasse

Selvnivellerende, gipsbaseret fiberforstærket spartelmasse med Level Plus effekt S

 • ekstremt god flydeevne
 • efterlader en glat overflade
 • næsten spændingsfri
 • til lagtykkelser fra 2 mm
 • produktet er…

UZIN NC 110 Gipsbaseret afretningsmasse

Selvnivellerende, ekstremt glat spartel- og afretningsmasse på gipsbasis med Level Plus effekt S

 • ekstremt gode flydeegenskaber
 • meget glat overflade
 • hurtig tørring
 • næsten spændingsfri

Lægningssystemer til afretningslag, gulvebelægning og trægulve

Maskiner og specialværktøj til forberedelse af undergulv og lægning af gulvbelægninger

Komplet produktsortiment til lægning, renovering og vedligeholdelse af trægulve

Epoxygulve med passion for design

Læggesystemer til klinker og natursten

Kvalitetsværktøjer til maling, spartling og gipsplader