Konstruktion Nr. 9

Uzin hydroblock-system: fugtspærre

Spærre af for en restbyggefugt på op til 98% RF på uopvarmede undergulve.

Spærre af for en restbyggefugt på op til 85% RF på undergulve med indbygget gulvvarme.

 

UNDERGULV: 

Cement- eller betonundergulve med for høj restbyggefugt. Undergulvet skal være stabilt, bærende, uden revner og fri for stoffer, som reducerer vedhæftningen. Cement- og beton undergulve skal slibes eller om nødvendigt fræses / slyngrenses og støvsuges.

PRIMNING:

Primning: Undergulvet primes med UZIN Hydro Primer 1, når denne er tør primes med UZIN Hydro primer 2 begge gange mættes overfladen jævnt. Vær opmærksom på tørretiderne!

SPARTLING:

Ved lagtykkelser over 5 mm placeres der UZIN kantisoleringsstrimler ved alle afgrænsninger for, at forhindre spartelmassen i at løber ned i forbindelsesfugerne. UZIN Hydro LevelStar blandes, hældes ud på det primede undergulv og fordeles jævnt med glittebræt eller spartelrive. Spartelmassen afluftes derefter med en UZIN / Wolff pigrulle. Vær opmærksom på tørretiden!

UZIN HYDRO PRIMER 1 – giver første fugtbuffer

+ god vedhæftning til undergulvet og støvbinding

+ modstandsdygtighed over for alkalisk fugt

UZIN HYDRO PRIMER 2 -  giver anden fugtbuffer

+ god vedhæftning for UZIN Hydro LevelStar

+ modstandsdygtighed over for alkalisk fugt.

UZIN HYDRO LEVELSTAR  - restbyggefugten bliver i spartelmassens specielle porestruktur (=adsorption)

+ Modstandsdygtighed over for alkalisk fugt

+ Min. 3 mm lagtykkelse

..

Lagene:

1. Cementbaseret slidlag / beton
2. UZIN Hydro Primer 1
3. UZIN Hydro Primer 2
4. UZIN Hydro LevelStar

Produkter

UZIN HydroBlock-System System til spærring af restbyggefugt

System til cementbaseret slidlag, beton og beton elementer uden belastning fra udefrakommende fugt

  • modstandsdygtig over for alkalisk fugt
  • brugsklar primere
  • nem ergonomisk påføring af primere med…

Lægningssystemer til afretningslag, gulvebelægning og trægulve

Maskiner og specialværktøj til forberedelse af undergulv og lægning af gulvbelægninger

Komplet produktsortiment til lægning, renovering og vedligeholdelse af trægulve

Epoxygulve med passion for design

Læggesystemer til klinker og natursten

Kvalitetsværktøjer til maling, spartling og gipsplader